Тук сме… и искаме това да се знае!

През 2021 ще се проведе 18-ото поред преброяване на населението в демографската история на България. Еднополовите двойки, които живеят заедно (самостоятелно или с деца) трябва да се отбелязват като едно домакинство. Защо това е важно за ЛГТБИ общността в България?

Научи повече

Включи се, защото си важен!

Един от начините е Националното преброяване на населението и жилищния фонд, което се провежда от НСИ на всеки десет години. В преброителната карта всеки може да посочи партньор/ката си или съпруг/ата си, като това важи за всички без значение от техния пол. Да! Това означава, че ще можете да се преброите като еднополова двойка, живееща на семейни начала.

Направете го. Участието ни е важна стъпка към равни права, защото резултатите от преброяването ще бъдат основа на законодателни и управленски решения в следващите десет години.

Чрез преброяването можем да заявим на държавата, че съществуваме и че нашият живот и близките ни имат значение. Или както и НСИ призовава – Включи се, защото си важен!

 

Кога?

Преброяването започва на 7 септември 2021 г. и ще бъде организирано на два етапа. От 7 до 17 септември 2021 г. ще има възможност за попълване на електронна преброителна карта онлайн, а от 18 септември до 3 октомври 2021 г. ще се извършват посещения на домакинствата, сградите и жилищата от преброители.

Как?

Освен събирането на лична информация (като име, ЕГН, адрес, трудов статус, образование, религия и др.), в преброителната карта е включен и въпрос за това какви са връзките между членовете на дадено домакинство. Важно е да се отбележи, че това не са официално регистрирани двойки, тъй като в България няма законодателни актове уреждащи регистрираното партньорство или друга форма на съжителство извън юридическия брак.

Домакинства и еднополови двойки

В графата за това какви са връзките между членовете на дадено домакинство, еднополовите двойки, които живеят на семейни начала без сключен брак, могат да заявят това.

За целта ще е необходимо да посочите човека, с който живеете на семейни начала като партньор/ка. Тези данни ще бъдат използвани само за целта на преброяването и няма да са публични. Както вашата, така и самоличността на посоченото от вас лице, с което живеете на семейни начала, ще останат анонимни. Обект на преброяване са всички лица, които пребивават на територията на страната, независимо от тяхното гражданство и статут. Това означава, че ще може да преброите своя партньор, дори той/тя да не са български граждани.

Кои са важните въпроси в преброителната карта?

Въпросите, касаещи преброяването на партньори от еднакъв пол, живеещи в съжителство без брак, се намират в раздел „Домакинства“.
Инструкции и примери
Particle element

Д1: Колко лица обичайно живеят в преброяваното жилище?

Ако живеете с партньора си заедно в едно жилище, независимо от постоянния ви адрес по лична карта, то тук посочвате броя на лицата. Двама, ако сте само с партньора си, или повече, ако заедно отглеждате деца, живеете с родители, роднини или с други хора без роднинска връзка, например живеете с приятели в преброяваното жилище.

Мария и Ана живеят заедно в апартамента на Мария в София. Въпреки че адресната регистрация по лична карта на Ана е в Русе, те двете се приемат за едно домакинство и могат да отбележат това в преброителната карта. За да се считат за едно домакинство, двете трябва да живеят на един адрес, независимо от адресната им регистрация, и да споделят разходите за храна и сметки. Ако не живеят заедно, това вероятно не е съжителство. Твърдението, че живеят на един адрес се приема за вярно на база на неговото деклариране. Не е необходимо да има или да се представя някакъв документ, който го доказва.

Мая, Глория и Стефан са съквартиранти и живеят в един апартамент. Мая и Глория имат връзка и споделят разходите за храна и сметки. В тази хипотеза имаме две домакинства – Мая и Глория, които ще отбележат, че са партньори и живеят в съжителство. Второто домакинство се състои от Стефан. Тримата могат да се преброят с една регистрация в електронното преброяване, като посочат, че са две домакинства. Или с две отделни регистрации.

Д2: В колко домакинства се разпределят, посочените в Д1 лица?

След като уточните броя на обичайно живеещите в жилището лица, вие или преброителят трябва да установи в колко домакинства са разпределени тези лица, като има предвид няколко определения за това какво е домакинство въз основа на начина и мястото на живеене, разпределянето на разходите и бюджета, както и отглеждането на деца.
Particle element
Домакинство
Обикновено домакинство е едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от стая и е на самостоятелен бюджет, както и две или повече лица, които живеят в едно жилище или част от жилище и имат общ бюджет, независимо дали имат, или нямат родствени връзки помежду си.
Бюджет
Лицата имат общ бюджет, когато споделят разходи за храна и средства от първа необходимост, разходи за издръжка на деца или други лица без доходи. Не е задължително да се изразходват всички средства на всички членове на домакинството, за да се приеме, че лицата са на общ бюджет.
Партньори
Ако вие и партньора ви от същия пол живеете заедно в посоченото жилище и споделяте разходи, то вие сте 1 домакинство. Ако отглеждате заедно деца с партньора си отново посочвате 1 домакинство. Ако сте двойка и живеете с приятели, но се храните заедно и поделяте разходи, също сте 1 домакинство.
Лица, които нямат общ бюджет и не се хранят заедно, не образуват 1 домакинство, независимо че живеят заедно или обитават 1 стая.
Particle element

Д6: Отношенията между лицата в домакинството.

След като разпредели лицата в домакинства, вие или преброителят трябва да опишете за всяко домакинство поотделно отношенията между лицата в даденото домакинство, като започнете с главата на домакинството и последователно запишете всички членове на това домакинство, както и отношенията и връзката между тези членове.
 • „Глава на домакинство“ е лицето, което членовете на домакинството определят за такова или което осигурява основните средства за съществуване. Препоръчително е главата на домакинството да бъде пълнолетно лице на 18 и повече навършени години.
 • Ако сте попълнили 1 домакинство, то посочвате 1 срещу домакинство №.
 • На въпрос Н6 трябва да попълните действителното си семейно положение според българското законодателство. То може да бъде разведен, вдовец, никога не встъпвал в брак и дори в брак, независимо от това, че към момента на преброяването живеят със своя партньор/ка.
 • На въпрос Н7 трябва да попълните „В съжителство без брак“.
 • Лице 1 е винаги глава на домакинството. За лице 1 запишете само трите имена, ЕГН/ЛНЧ/ЛН и съответния код в означеното квадратче. За глава на домакинството може да посочите себе си или партньора ви от същия пол.
 • Посочете последователно останалите лица в домакинството. Не е необходимо да следвате някакъв определен ред. Например посочвате себе си за глава на домакинството и посочвате след това партньора си. Ако имате деца, посочвате и тях.
 • За всяко лице записвате трите имена, ЕГН/ЛНЧ/ЛН и съответния код в означеното квадратче, както и отношението му към всяко от предходните лица.
 • При определяне на отношенията между лицата всяко лице трябва да съответства на номера, под който вече е записано с имената си.
 • Тук е важно да посочите връзката между лицата, а именно:
  2. Партньор/партньорка – отбелязва се за партньора/партньорката, с когото съответното лице е във фактическо съжителство без брак; независимо от пола.
  3. Син/дъщеря, включително и доведените, заварените и осиновените деца;
 • Обръщаме внимание, че в страната ни няма законодателни актове, уреждащи регистрираното партньорство, или друга форма на съжителство извън юридическия брак.

Искаш да знаеш повече и имаш още въпроси?

Разгледай нашият раздел “Често задавани въпроси”, където сме се опитали да отговорим на всеки един въпрос, който би могъл да ти хрумне.
Въпроси и отговори

Често задавани въпроси

Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното статистическо изследване в България. То се провежда веднъж на 10 години и обхваща населението, живеещо постоянно на територията на страната.

Преброяването започва в 00:00 часа на 07.09.2021 г. и приключва в 20:00 часа на 03.10.2021 г.

Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система, осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент, но резултатите от него се използват през целия период до следващото преброяване.

Преброяването се осъществява с помощта на преброители, както и по електронен път. Всеки може да избере как да го направи, като от НСИ очакват над 65% от гражданите да изберат електронният начин.

Електронно преброяване
Системата за електронното преброяване ще работи денонощно от 00:00 часа на 07.09.2021 г. и ще бъде отворена само за български IP адреси. От НСИ уверяват, че попълването на електронните карти отнема по-малко от 10 минути.

За целта трябва да посетите https://www.nsi.bg и да се регистрирате с ЕГН и валиден е-mail адрес. След това ще имате възможност да попълните преброителната карта и да въведете информация за себе си, своето домакинство и за жилищните ви условия. След успешно попълване на преброителната карта ще получите уникален код на своя е-mail. Запишете си този код и го предайте на преброителя, който ще посети дома ви след 18.09.2021 г.

Ще се броят сгради, жилища и пребиваващите в тях. Включени са и въпроси, които засягат начина на живот – например такива за енергийната ефективност и технологичните възможности на съответното домакинство. Традиционно присъстват въпросите за вероизповедание, религия, майчин език и етническа принадлежност, чийто отговор ще се дава доброволно.

Преброителите няма да искат лични документи от гражданите. При регистрацията за онлайн преброяването ще трябва този, който се регистрира, да въведе ЕГН (ЛНЧ) и номер на документ за самоличност. Тези данни се използват само за идентификация. Преброяването се провежда на декларативен принцип, или от лицата не се изискват документи за потвърждаване на декларираната информация.

Преброяването е задължително за всички, които живеят постоянно на територията на България, независимо дали са български граждани. Българските граждани, живеещи в други страни, ще се преброяват в страните, в които живеят постоянно.

Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от населението. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната.

Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местните органи на управление в страната.

Резултатите от преброяването ще се използват и за нуждите на европейската статистика. През 2021 г. се планира провеждане на преброяване на населението и жилищния фонд във всички държави членки на Европейския съюз.

В преброителната карта не може да се посочи, че двамата партньори живеят на различни адреси, но са в съвместно съжителство. Те трябва да живеят заедно, независимо от адресната им регистрация.

Такава хипотеза е напълно възможна, защото има двойки български граждани, сключили еднополов брак в чужбина, и живеещи в едно домакинство в България. В тези случаи, може да попълните в картата отново „съжителство без брак“, независимо от статута ви в чужбина, тъй като тези бракове не се признават у нас.